Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zakup pieca konwekcyjnego

Informuje się, że zapytanie ofertowe na „Dostawę pieca gastronomicznego konwekcyjnego parowego dla potrzeb wychowanków  Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim”  zostało unieważnione z uwagi na fakt, że złożone oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego realizację. 

W zapytaniu ofertowym  na zakup pieca konwekcyjnego, precyzuje się ilość prowadnic- 7 szt.

DOCXZapytanie ofertowe na zakup pieca konwekcyjnego.docx
 

Wersja XML