Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego

Zapytanie ofertowe na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego

5.Zmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 28.09.2017r.

Zmiana dotyczy: przedłużenia składania ofert do dnia 05.10.2017r. do godziny 10,00 

DOCXZmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 29.08.2017r. — kopia.docx zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2017r.,
 

 

4.Zmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 29.08.2017r.

Zmiana dotyczy: przedłużenia składania ofert do dnia 15.09.2017r. do godziny 10,00 

DOCXZmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 29.08.2017r..docx zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 29.08.2017r.
 

3.Zmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 08.08.2017r.

Zmiana dotyczy: przedłużenia składania ofert do dnia 18.08.2017r. do godziny 10,00 oraz terminu realizacji do 15.11.2017r.

DOCXZmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 08.08.2017r..docx zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 08.08.2017r.
 

2.Zmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 07.08.2017r.

Zmiana dotyczy: przedłużenia składania ofert do dnia 09.08.2017r. do godziny 10,00.

DOCXZmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 07.08.2017r..docx  zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 07.08.2017r.
 

1.Zmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego z dnia 31.07.2017r.

Zmiana dotyczy dołączenia podpunktu c w pkt. 1 o następującej treści:  "Uporządkowanie ogrodu po wykonanych pracach".

DOCXZmiana zapytania ofertowego na przeniesienie placu zabaw z Suchego Boru do Tarnowa Opolskiego.docx  zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 31.07.2017r.

JPEGZał. Nr 10 do zapytania ofertowego..jpeg
JPEGZał. Nr 9 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg
JPEGZał. Nr 8 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg
JPEGZał. Nr 7 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg
JPEGZał. Nr 6 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg
JPEGZał. Nr 5 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg
JPEGZał. Nr 4 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg
JPEGZał. Nr 3 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg
JPEGZał. Nr 2 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg
JPEGZał. Nr 1 do zapytania ofertowego. Plac zabaw..jpeg

Wersja XML