Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na żywność na rok 2016

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na "Zakup żywności dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka

w Tarnowie Opolskim"

 

pobierz dokument: DOCXOgłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na żywność 2016.docx
 

 

Zmiana warunków przetargu na żywność na rok 2016
Zmienia się załączniki do SIWZ część I, II i V modyfikując tabele nr 1,2 i 5 poprzez dodanie
kolumny 11 "Cena netto za kg" i kolumny 12 Cena brutto za kg"
Załącznik do SIWZ. Część I. Tabela 1. Różne produkty spożywcze.
Załącznik do SIWZ. Część II. Tabela 2. Pieczywo
Załącznik do SIWZ. Część V. Tabela 5. Nabiał mleko i przetwory mleczne

XLSXZałącznik do SIWZ. Część I. TABELA 1. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (1).xlsx
XLSXZałącznik do SIWZ. Część II. TABELA 2. PIECZYWO CPV 15810000-9.xlsx
XLSXZałącznik do SIWZ. Część V. Tabela 5. Nabiał mleko i przetwory mleczne CPV- 15.5,.xlsx
 

 

DOCXOgłoszenie 14.12.2015.docx
DOCSIWZ Żywność na 2016 r..doc

XLSXZałącznik do SIWZ. Część I. TABELA 1. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE.xlsx

XLSXZałącznik do SIWZ. Część II. TABELA 2. PIECZYWO CPV 15810000-9.xlsx

XLSXZałącznik do SIWZ. Część III. Tabela 3. Mrożonki CPV -15222000-0, 15331170-9 ,.xlsx
XLSXZałącznik do SIWZ. Część IV. Tabela 4. Mięso i wędliny CPV-15.1,.xlsx
XLSXZałącznik do SIWZ. Część V. Tabela 5. Nabiał mleko i przetwory mleczne CPV- 15.5,.xlsx  
XLSXZałącznik do SIWZ. Część VI. Tabela 6. Jaja do przetargu na 2016 r..xlsx
XLSXZałącznik do SIWZ. Część VII. Tabela 7. Drób mrożony 15.1.xlsx
XLSXZałącznik do SIWZ. Cześć VIII. Tabela 8. Owoce i Warzywa.xlsx

DOCZAł 9 do SIWZ na 2016 WZOR_FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY.doc
DOCZał. 10. WZOR_OSWIADCZENIA_z art 22 (2).doc
DOCZał. 11. WZOR_OSWIADCZENIA_z art 24 1.doc
 

 

Wersja XML