Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

            Sprawy można składać: 

            Skargi i wnioski można składać osobiście do Dyrektora w każdy piątek w godzinach od 9-15. 

Wersja XML