Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami


Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych 

Wejście do budynku umożliwiają 2 podjazdy dla niepełnosprawnych oraz platforma  schodowa V 64. Wyjścia ewakuacyjne i dojścia do wyjść ewakuacyjnych są oznakowane lampami ewakuacyjnymi i awaryjnymi. W budynku istnieje system sygnalizacji pożaru.

 

DOCZarządzenie Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.doc
DOCPlan działania na lata 2020-2021.doc
PDFUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegolnymi potrzebami.pdf
PDFUstawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow publicznych.pdf 

Wersja XML