Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2019

PDFzestawienie do RZiS 2019.pdf
PDFzest.zmian w FJ 2019.pdf
PDFRZiS 2019.pdf
PDFInf.dodatkowa 2019.pdf
PDFRB ST.pdf
PDFBILANS 2019.pdf
PDFARKUSZ WYŁĄCZEŃ DO RZiS 2019.pdf
PDFARKUSZ WYŁĄCZEŃ DO FJ 2019.pdf
PDFzestawienie należności i zobowiązań 2019.pdf
 

Wersja XML