Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie instrukcji p/poż w związku z podziałem budynku na dwie placówki

PDFprotokół z zam.publicznego-opracowanie instrukcji ppoż.pdf
Odpowiedzi Zamawiającego: 

Odpowiedź 1. Zamieszcza się skany rzutów budynku.

Odpowiedź 2. Skreśla się zapis: "umowa zostanie podpisana po zapoznaniu się z zaktualizowaną wersją Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego"
Odpowiedź 3. udział w wizji lokalnej przed wyłonieniem wykonawcy jest niezbędnym warunkiem udziału w postępowaniu. 
 
 Pytania oferenta:

1. Czy dla wyłonionego wykonawcy będą dostępne rzuty poszczególnych kondygnacji budynku w formie plików dwg

2. Jak należy rozumieć zapis pkt. 4) ppkt. a "Zapytania ofertowego", cyt.: "umowa zostanie podpisana po zapoznaniu się z zaktualizowaną wersją Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego". Czy to oznacza, że najpierw trzeba wykonać "Instrukcję …" a dopiero potem zostanie wyłoniony wykonawca i zawarta umowa na jej wykonanie ?

3. Czy udział w wizji lokalnej przed wyłonieniem wykonawcy jest niezbędnym warunkiem do przystąpienia do postępowania, czy też  może ją odbyć wykonawca po jego wyłonieniu ?

Skany (rzuty kondygnacji budynku)

JPEGimage3.jpeg
JPEGimage2.jpeg
JPEGimage1.jpeg
 

Zaznacza się, że wizja lokalna musi odbyć się po uprzednim poinformowaniu o tym Zamawiającego, w obecności reprezentującego go  pracownika.

DOCZapytanie ofertowe na opracowanie instrukcji przeciwpożarowej.doc

DOCZał.1. Formularz ofertowy.doc 

PDFrzut poddasza.pdf
PDFrzut piętro.pdf
PDFrzut I piętra.pdf
PDFpoddasze.pdf
 

Wersja XML