Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa kotłowni w obiekcie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim

Protokół z postępowania ofertowego na Przebudowę kotłowni w obiekcie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim

PDFprotokół s. 1.pdf
PDFprotokół s. 2.pdf

 

Informacja z prowadzonego zapytania ofertowego

PDFprot.kotł1.pdf
PDFprot.kotł2.pdf
 

 

Przebudowa kotłowni w obiekcie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim

DOCXZapytanie ofertowe. Przebudowa kotłowni w obiekcie Domu Dziecka w Tarnow.._.docx

DOCZał.1. Formularz ofertowy.doc 

DOCZał. 2. Potencjał kadrowy .Przebudowa kotłowni w obiekcie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim..doc

DOCZał.3. Wykaz robót. Przebudowa kotłowni w obiekcie Domu Dziecka w Tarnow.._.doc

DOCZał. 4 -rodo.doc

Przedmiar robót

PDFprzedmiar1.pdf

PDFprzedmiar2.pdf

PDFprzedmiar3.pdf

PDFprzedmiar4.pdf

PDFprzedmiar5.pdf

PDFprzedmiar6.pdf

PDFprzedmiar7.pdf

PDFprzedmiar8.pdf

PDFprzedmiar9.pdf

PDFprzedmiar10.pdf

PDFprzedmiar11.pdf

Projekt

JPEGProjekt 15.jpeg 
PDFprojekt 14 s..pdf

PDFprojekt 13 s..pdf
PDFprojekt 12 s..pdf
PDFprojekt 11 s..pdf
PDFprojekt 10 s..pdf
PDFprojekt 9 s..pdf
PDFprojekt 8 s..pdf
PDFprojekt 7 s..pdf
PDFprojekt 6 s..pdf

PDFprojekt 5 s..pdf

PDFprojekt 4 s..pdf
PDFprojekt 3 s..pdf
PDFprojekt 2 s..pdf
PDFprojekt 1 s..pdf
 
 

Wersja XML