Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek

            Majątek Domu Dziecka

 

 

            Na terenie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim nie występują obiekty przyrodniczo cenne objęte ochroną prawną.

 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

Wersja XML