Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne jednostki

Kontrole zewnętrzne 2020 r. 

PDFInformacja z realizacji zaleceń Wojewody Opolskiego.pdf
PDFProtokół pokontrolny Wojewody Opolskiego.pdf 

PDFProtokół pokontrolny PSSE.pdf

Kontrole zewnętrzne 2019

PDFzus-prot1.pdf

PDFzus-prot2.pdf

PDFzus-prot3.pdf

PDFzus-prot4.pdf

Kontole zewnetrzne 2018

PDFPCPR. Wystąpienie pokontrolne s.1.pdf
PDFPCPR. Wystapienie pokontrolne. s.2.pdf 

PDFPCPR. Wystapienie pokontrolne. s.3.pdf

PDFPCPR. Wystąpienie pokontrolne. s.4.pdf

PDFPCPR. Wystąpienie pokontrolne. s.5.pdf

PDFPCPR. Wystapienie pokontrolne. s.6.pdf

PDFPCPR.Wystąpienie pokontrolne s.7.pdf
PDFPCPR. Wystapienie pokontrolne s.8.pdf

 

Wersja XML