Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Osoby sprawujące funkcje

            Dyrektorem Domu Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim jest dr Barbara Milewska, zatrudniona  przez Satrostę Powiatu Opolskiego na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2004r.

            Prawa i obowiązki Dyrektora określają przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy oraz przepisów wewnetrznych obowiązujących w Domu Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.

            Dyrektor posiada pełnomocnictwo Zarządu Powiatu Opolskiego do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego w zakresie:

 

            Do obowiązków Dyrektora należy kierowanie całością zadań należących do działania Domu Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim poprzez organizowanie i wykonywanie wszystkich zadań statutowych, określonych ustawami, uchwałami i porozumieniami, w tym:        

            W przypadku nieobecności Dyrektora w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zastępuje go Pedagog lub inny wyznaczony pracownik, a w sprawach finasowych – Główny Księgowy.   

Wersja XML