Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2018

PDFinf.dodatkowa do bilansu 2018.pdf
PDFZest.zmian w FJ.pdf
PDFZest.nal.i zobow.2018.pdf
PDFZest.do rach.zysków i strat 2018.pdf
PDFRZiS 2018.pdf
PDFBILANS 2018.pdf

Wersja XML